Favorite Literature

Михаил А. Булгаков – “Мастер и Маргарита”

Страхотно ново издание на “Майстора и Маргарита” може да бъде поръчано от http://www.richcollection.ru/, естествено в оригинал на руски език. Може би най-добрия подарък за четящ приятел. Самото произведение няма нужда от коментар …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s